RODO

Obowiązek informacyjny

 

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest:Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Iwona Jurewicz 21-500 Biała Podlaska, ul. Królowej Jadwigi 2b, e-mail: jurewicz.iwona@gmail.com
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się pod adresem email: jurewicz.iwona@gmail.com
 3. Dane będą przetwarzane w celu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego lub w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, jak chociażby w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej.
 4. Dane mogą być udostępniane na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym od dnia 11 maja 2017 r.) podmiotom i organom wymienionym w tej ustawie.
 5. Podstawa prawna przetwarzania danych zgoda pacjenta.
 6. Dane będą przechowywane przez okres: dokumentacja medyczna 20 lat;
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania od Administratora Danych Osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym
  Art.13 ust.2 lit e. RODO
 9. Ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody.
 10. Ma Pan/i prawo do przenoszenia danych.
 11. Dane udostępnione przez Panią/a nie będą podlegały profilowaniu.
 12. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.